סלחי לי, אהובה, סלחי על הבלבול, על המועקה, האירוע שקרה כאן הערב השאיר אותי פעורה

Etwas Kommt Mir Bekannt Vor

Liat Fassberg

20/3/2020

Theater praesent Innsbruck

Ausstattung: Alexia Engl

Mit: Yael Hahn, Lisa Hörtnagl und Johnny Mhanna

Fotos:
Rudolf Frey